İSG ve Çevre Politikası

BİZİM PREFABRİK ; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ortaklarının ve toplumun refah ve can güvenliğini koruma ve sağlama çabası içerisindedir.

BİZİM PREFABRİK; kazaların önlenebileceğine ve hiçbir işin insan can güvenliğinden ve  iş güvenliğinden daha önemli olmadığına inanıp bu doğrultuda çalışmalarını devam ettirmektedir.

BİZİM PREFABRİK; iş kazaları önlemek için; tüm iş güvenliği risklerinin ve çevresel etkilerinin tanımlanması, raporlanması, analiz edilmesi ve kontrollerini içeren önleyici ve kapsamlı bir iş güvenliği  ve çevre uyum mekanizmasını uygulamayı taahhüt eder.

BİZİM PREFABRİK; hedefler, periyodik gözden geçirilip sürekli eğitim yoluyla, tüm çalışanların katılımını sağlayarak sürekli gelişim çabası içerisindedir.

BİZİM PREFABRİK; faaliyetleriyle ilgili tüm yasal ve diğer (müşteri,yerel, ülke,..vb) gerekliliklere uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM ; standartlara, prosedür ve yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması için iş güvenliği ve çevre direktiflerinin uygulanması ve iletişiminde liderlik rolü oynayacaktır.

Bu iş güvenliği ve çevre politikası, çalışanların bireysel iş güvenliği yükümlülüklerinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla tüm çalışanlara duyurulacak ve anlaşıldığından emin olacaktır.

BİZİM PREFABRİK’nin tüm çalışanları ve alt taşeronları iş güvenliği ve çevre ilkeleri doğrultusunda hareket edecektir.

BİZİM PREFABRİK ; Önce insan mantığıyla hareketle iş sağlığı ve iş güvenliği konularında mevzuatların gereğini yerine getirmenin haklı grurunu taşımaktayız.

BİZİM PREFABRİK olarak hareket noktamız ben benim değil bizim duygusuyla hareket etmektir.

Yorumlar kapatıldı.